Νέα - Ανακοινώσεις

    Aποφαση Γενικης Συνελευσης 14/09/2018 (ΑΡΧΕΙΟ) Aποφαση Γενικης Συνελευσης 25/09/2018 (ΑΡΧΕΙΟ) Iσολογισμος 2017 - ΧΡΗΜ-ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΡΧΕΙΟ)     24/08/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   (ΑΡΧΕΙΟ     Γ.Σ.15092018.pdf) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    (ΑΡΧΕΙΟ ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα καν. (ΕΚ) 867/2008 Εκτύπωση
 •   Νέα από την συμμετοχή της ΟΕΦ/ΕΑΣ στις Δράσεις του Καν (ΕΚ) 867/2008
       1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΟΥ είναι μία οργάνωση στα δυτικά του νομού Κορινθίας. Αποτελεί μια από τις παραγωγικότερες ενώσεις στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου στην Ελλάδα. Παράγει περίπου 2.200.000 κιλά ελαιόλαδο από ελαιόδεντρα, ιδιοκτησία των μελών της ΕΑΣ προς όφελος των 2.600 περίπου παραγωγών μελών μας και της κοινωνίας της Κορινθίας.

Θεωρούμε πολύ σημαντική την συμμετοχή μας στα προγράμματα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, καθότι εκτιμούμε ότι έτσι αξιοποιούμε τους πόρους που διατίθενται, με στόχους την ενίσχυση της ποιότητας του τελικού προϊόντος αλλά και την βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την πληροφόρηση των μελών μας.

Επίσης για τις δράσεις που θα ολοκληρωθούν σε διάστημα μικρότερο του έτους, οι τελικές εκθέσεις θα υποβληθούν το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προγράμματος.

            2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
            Το προτεινόμενο πρόγραμμα εστιάζεται στην υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών που 
 
            στοχεύουν:
 
             •  στην συντήρηση & διατήρηση της υψηλής περιβαλλοντικής αξίας των ελαιώνων της περιοχής 
 
             μας.
             • στην εκπαίδευση, προσαρμογή και πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ σε    
            φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση και
            έχουν επιπλέον στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση του τοπίου
             • την προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων των οργανώσεων φορέων της περιοχής μας και 
            διάχυση της ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (internet site)
 
Αυτά θα υλοποιηθούν μέσα από μια σειρά δράσεις που αναφέρονται συνοπτικά στην συνέχεια ανά τομέα.
 
ΤΟΜΕΑΣ (Β): ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 
ΔΡΑΣΗ 1: Συλλογικές Εργασίες Διατήρησης ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν
ΔΡΑΣΗ 2: Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 
ΤΟΜΕΑΣ (Ε): ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 
ΔΡΑΣΗ 3: Δημιουργία και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου σχετικού με τις δραστηριότητες των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων της περιοχής
 
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
Τα αποτελέσματα που επιδιώκει η Ένωση μέσα από την κάθε δράση αναφέρονται στην συνέχεια.
 
ΔΡΑΣΗ 1
Την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης παραδοσιακών ελαιώνων, την αναβάθμισή τους, με στόχο την συντήρηση και διατήρηση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της
περιοχής.
Επίσης την βελτίωση των υποδομών (ασφαλτόστρωση δρόμων πρόσβασης, διάνοιξη νέων, συντήρηση υφιστάμενων, αναβαθμίδες κλπ) με στόχο την ευκολία της πρόσβασης των ελαιοπαραγωγών στους ελαιώνες των νησιών λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής μας.
 • ΔΡΑΣΗ 2
  Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Ομάδες Παραγωγών στοχεύουμε στην ουσιαστική προσέγγιση του θέματος της με την συμπλήρωση ενός πλήρους κύκλου ενημέρωσης, εκπαίδευσης προσαρμογής στην πράξη αλλά και Πιστοποίησης μελών μας πάνω στα θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
  Επιδιώκουμε να επιτευχθεί η πιστοποίηση περισσότερων του 80% της ομάδας των εγγεγραμμένων Παραγωγών.
  Επίσης στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γίνουν παράδειγμα για νέους παραγωγούς που θα ακολουθήσουν και θα ενταχθούν αργότερα σε νέο τριετές πρόγραμμα.
  •  
  Εκπαιδεύσεις των Παραγωγών σε πρότυπα και απαιτήσεις του AGRO 2-1 & 2-2 και στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.
   
  H ΟΕΦ πραγματοποίησε Ημερίδα εκπαίδευσης των παραγωγών που συμμετέχουν στη Δράση Βiv – «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» . Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου εξαμήνου του 2ου έτους του προγράμματος στις 5/10/2010 σε αίθουσα του Δήμου. Η Είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και όλους τους παραγωγούς της περιοχής ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στην δράση ή όχι.
   
  Η εκπαίδευση εντάσσεται στην προσπάθεια της ΟΕΦ/ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ να βοηθήσει τους παραγωγούς - μέλη της ΟΕΦ ώστε να προσαρμοστούν σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές.
   
  Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα πρότυπα και τις απαιτήσεις AGRO 2-1 & 2-2 και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.
   
  Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφερθηκαν στα παρακάτω:
   
  · Σχέδιο για τη συγκομιδή και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των προϊόντων
   
  · Ιχνιλασιμότητα
   
  · Τήρηση κανόνων υγιεινής
   
  · Λήψη μέτρων για την υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων στη γεωργική εκμετάλλευση
   
  · Eσωτερική Επιθεώρηση
   
  · Προετοιμασία για Πιστοποίηση
   
  Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.
   
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   
  Το Υπουργείο Α.Α. & Τ. και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελαίας ενέκρινε στις αρχές του 2ΟΥ έτους του προγράμματος 867/2008 το Αίτημα της ΟΕΦ / ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ για Τροποποίηση της εγκεκριμένης Δράσης Βi – «Συλλογικές Εργασίες Διατήρησης Ελαιώνων Υψηλής Περιβαλλοντικής αξίας που κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν», με την μεταφορά του συνόλου των εγκεκριμένων προϋπολογισμών στην εγκριθείσα και υπό υλοποίηση Δράση Βiv - «Επίδειξη και Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», αφού εξέτασε τους λόγους που κατέστησαν αναγκαία την εν λόγω Τροποποίηση.
   
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ AGRO 2 ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Βiv – «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
   
  Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 21 Φεβρουαρίου 2011 η Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης που υλοποιήθηκε στην ΟΕΦ / ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και των συμμετεχόντων παραγωγών για το έργο της Δράσης Βiv – «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
   
  Κατά την επιθεώρηση πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης επιτόπιοι έλεγχοι, τόσο στα γραφεία της ΟΕΦ / ΕΑΣ που επόπτευσε και συντόνισε το πρόγραμμα, όσο και στα αγροτεμάχια και στις αποθήκες φύλαξης φυτοφαρμάκων παραγωγών που συμμετέχουν στην Δράση. Μέσα από την διαδικασία εντοπίστηκαν οι περιοχές που έχριζαν βελτίωση, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και υλοποιήθηκαν οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες.
   
  Η έκδοση του επίσημου πιστοποιητικού, όσον αφορά την κατά AGRO 2-1 & AGRO 2-2 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην Δράση, πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2011.
   
  Η διάρκεια ισχύος του παραπάνω πιστοποιητικού είναι τριετής με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαρτίου 2014.
   
  Η διοίκηση της ΟΕΦ / ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ εξέφρασε την μεγάλη της ικανοποίηση για το θετικό αποτέλεσμα και την πιστοποίηση στα πλαίσια του δύσκολου αυτού έργου, η προετοιμασία του οποίου διήρκεσε 2 σχεδόν έτη και έγινε απόλυτα δωρεάν για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.
   
  Περιγραφή Δράσης – μεθοδολογία & διαδικασία υλοποίησης
  Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την βοήθεια και συνδρομή της εταιρείας ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης για το έργο.
  Οφέλη Πιστοποίησης
  ΔΡΑΣΗ 3
  Η δημιουργία και ύπαρξη ιστοσελίδας της Ένωσης, η συντήρησή της και ο διαρκής εμπλουτισμός της με όλο το φάσμα των θεμάτων και δράσεων όχι μόνο της ΟΕΦ αλλά και αυτών του άμεσου ενδιαφέροντος των μελών, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην διάχυση της πληροφορίας σε όλους όσους ενδιαφέρονται και σχετίζονται για τα θέματα αυτά. Παράλληλα θα συνδράμει στην προβολή των προϊόντων αλλά και θεμάτων της ένωσης.
  4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ & ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει σε αυτό η ΟΕΦ και λόγω της τριετούς διάρκειας του θα γίνει σε 3 φάσεις με ισάριθμες εκθέσεις.
  Κάθε έκθεση θα περιέχει
  α) τα στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται
  β) τις βασικές τροποποιήσεις του προγράμματος εργασίας
  γ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί, με βάση τους δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του ΕΚ 867/2008.

   

  Νέα από την συμμετοχή της ΟΕΦ/ΕΑΣ στις Δράσεις του Καν (ΕΚ) 867/2008

  Εκπαιδεύσεις των Παραγωγών σε πρότυπα και απαιτήσεις του AGRO 2-1 & 2-2 και στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

  H ΟΕΦ πραγματοποίησε Ημερίδα εκπαίδευσης των παραγωγών που συμμετέχουν στη Δράση Βiv – «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» . Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου εξαμήνου του 2ου έτους του προγράμματος στις 5/10/2010 σε αίθουσα του Δήμου. Η Είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και όλους τους παραγωγούς της περιοχής ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στην δράση ή όχι.

  Η εκπαίδευση εντάσσεται στην προσπάθεια της ΟΕΦ/ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ να βοηθήσει τους παραγωγούς - μέλη της ΟΕΦ ώστε να προσαρμοστούν σε φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα και πρακτικές.

  Κατά την Εκπαίδευση οι Παραγωγοί ενημερώθηκαν για τα πρότυπα και τις απαιτήσεις AGRO 2-1 & 2-2 και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην ελαιοκαλλιέργεια.

  Ειδικότερα οι Εισηγητές αναφερθηκαν στα παρακάτω:

   Σχέδιο για τη συγκομιδή και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των προϊόντων

   Ιχνιλασιμότητα

   Τήρηση κανόνων υγιεινής

   Λήψη μέτρων για την υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων στη γεωργική εκμετάλλευση

   Eσωτερική Επιθεώρηση

   Προετοιμασία για Πιστοποίηση

  Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Υπουργείο Α.Α. & Τ. και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελαίας ενέκρινε στις αρχές του 2ΟΥ έτους του προγράμματος 867/2008 το Αίτημα της ΟΕΦ / ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ για Τροποποίηση της εγκεκριμένης Δράσης Βi – «Συλλογικές Εργασίες Διατήρησης Ελαιώνων Υψηλής Περιβαλλοντικής αξίας που κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν», με την μεταφορά του συνόλου των εγκεκριμένων προϋπολογισμών στην εγκριθείσα και υπό υλοποίηση Δράση Βiv - «Επίδειξη και Εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», αφού εξέτασε τους λόγους που κατέστησαν αναγκαία την εν λόγω Τροποποίηση.

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ AGRO 2 ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Βiv – «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».

  Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 21 Φεβρουαρίου 2011 η Επιθεώρηση Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης που υλοποιήθηκε στην ΟΕΦ / ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και των συμμετεχόντων παραγωγών για το έργο της Δράσης Βiv – «Eφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».

  Κατά την επιθεώρηση πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης επιτόπιοι έλεγχοι, τόσο στα γραφεία της ΟΕΦ / ΕΑΣ που επόπτευσε και συντόνισε το πρόγραμμα, όσο και στα αγροτεμάχια και στις αποθήκες φύλαξης φυτοφαρμάκων παραγωγών που συμμετέχουν στην Δράση. Μέσα από την διαδικασία εντοπίστηκαν οι περιοχές που έχριζαν βελτίωση, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και υλοποιήθηκαν οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες.

  Η έκδοση του επίσημου πιστοποιητικού, όσον αφορά την κατά AGRO 2-1 & AGRO 2-2 πιστοποίηση των παραγωγών μελών της ΟΕΦ που συμμετέχουν στην Δράση, πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2011.

  Η διάρκεια ισχύος του παραπάνω πιστοποιητικού είναι τριετής με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαρτίου 2014.

  Η διοίκηση της ΟΕΦ / ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ εξέφρασε την μεγάλη της ικανοποίηση για το θετικό αποτέλεσμα και την πιστοποίηση στα πλαίσια του δύσκολου αυτού έργου, η προετοιμασία του οποίου διήρκεσε 2 σχεδόν έτη και έγινε απόλυτα δωρεάν για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.

  Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την βοήθεια και συνδρομή της εταιρείας ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης για το έργο.

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   


  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © ε.α.σ.ξ, 2009